logotype

OBCHODNÍ PODMÍNKY

(platné od 1. 5. 2013)

PRODÁVAJÍCÍ:
TRION:Z, Vnitřní 13, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 45649570; DIČ: 6105140492

Zapsán u živnostenského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, č.j.: OŽ/3767/07Na

KUPUJÍCÍ:

Při zahájení obchodních vztahů předává kupující prodávajícímu údaje o své osobě, případně další údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech – viz. registrace. Kupující se zavazuje poskytnout pravdivé a aktuálně platné údaje.

ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ:

prostřednictvím elektronického obchodu: www.trionz.cz

emailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

písemně na adrese: Trion:Z, Vnitřní 13, 591 01 Žďár nad Sázavou

telefonicky: 602 796 661 ; 739 333 352

Do elektronické objednávky je nutné vyplnit formulářem předepsané údaje.

Do telefonické objednávky nebo objednávky zaslané faxem, emailem nebo poštou, je nutné uvést následující údaje: jméno, příjmení (případně obchodní jméno firmy), bydliště kupujícího (případně sídlo firmy), telefon, e-mail, název výrobku, objem, množství, dodací adresu (pokud není shodná s bydlištěm či sídlem firmy), v případě firmy uvést IČO, DIČ firmy.

E-SHOP je určen pouze pro Českou a Slovenskou republiku. Objednávky ze Slovenské republiky budou zaslány v CZK. Přepočítávány do EUR dle denního kurzu ČNB budou pouze na písemné vyžádání kupujícího uvedené v poznámce.

CENA ZBOŽÍ:

Cena zboží se řídí platným ceníkem v době přijetí objednávky. Ceny jsou uvedeny v CZK.  Aktuální ceník je uveden na adrese www.tronz.cz . Cena zboží nezahrnuje poštovné a balné, dobírečné.

Ceny v e-shopu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

POŠTOVNÉ A BALNÉ:

Pro maloobchodního i velkoobchodního zákazníka je účtováno poštovné a balné následovně:

Pro celou Českou republiku: KČ 100,- zboží je zasíláno vždy na DOBÍRKU, pokud není dohodnuto jinak.

DODACÍ LHŮTA:
Objednané zboží bude odesláno do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě, že některý produkt není na skladě, bude „kupující" kontaktován a bude dohodnut další postup.

ZPŮSOB DODÁNÍ:

Zboží bude dodáno prostřednictvím České pošty na DOBÍRKU (pokud není dohodnuto jinak). Doručení je zpravidla do 24 hodin od předání zboží dopravci. Pokud nebude kupující na adrese uvedené v objednávce k zastižení, bude o možnosti vyzvednutí zásilky na poště informován oznámením o uložené zásilce. Součástí dodávky je řádná FAKTURA.

ZPŮSOB PLATBY:

Dobírkou v hotovosti při převzetí zboží

Bankovním převodem (při domluvě)

ZÁRUČNÍ DOBA:

Záruční doba je stanovena v souladu s obchodním zákoníkem na 24 měsíců od data výroby zboží. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným používáním výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

viz samostatný reklamační řád

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji zákazníků nakládá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/200 Sb. O ochraně osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje slouží výhradně pro vyřízení objednávky. Svěřené osobní údaje nebudou:

poskytnuty třetím osobám

použity pro komerční účely nesouvisející s nabídkou tohoto e – shopu bez souhlasu vlastníků těchto údajů

REKLAMAČNÍ ŘÁD

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu s Občanským zákoníkem, ve smyslu zákona č. 40 /1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží jako dodací a záruční list.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Vadou se rozumí taková změna zboží, která znemožňuje jeho další použití. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která byla způsobena neodborným či nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či návodem k použití, mechanickým poškozením, opotřebením. Prodávající má právo zamítnout reklamaci zboží v případě zjevné manipulace s doklady, vztahujícími se ke zboží.

MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Zákazník může uplatnit reklamaci v místě nákupu nebo přímo v sídle společnosti, pokud je totožné s místem nákupu. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, telefonicky, popřípadě poštou. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nejlépe nákupním dokladem. Reklamované zboží je nutné zaslat na adresu prodávajícího, pokud se zákazník s pověřeným pracovníkem nedohodne jinak. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato. O způsobu vyřízení reklamace rozhodne pověřený pracovník. Pověřený pracovník je povinen informovat zákazníka o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné výměny. Pokud zákazník uplatní některá z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na výměnu zboží, slevu apod., nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem jinak.

LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nutné uplatnit ihned, jakmile se vada objevila, bez zbytečného odkladu. Záruční doba se liší podle charakteru a typu zboží. Šarže a datum minimální trvanlivosti zboží jsou vždy uvedeny na štítku. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání může zboží, vzhledem ke svému charakteru, vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho používání, vydržet.

ODSTRANITELNÉ VADY

Odstranitelná vada je taková vada, kterou lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby byla tato vada bezplatně, včas a řádně odstraněna, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Není-li provedení opravy, vzhledem k povaze a charakteru vady, možné, má kupující právo požadovat výměnu zboží. Pokud výměna zboží není možná, má zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit. Na výměnu zboží či odstoupení od smlouvy má kupující, v případě odstranitelné vady, právo tehdy, nebyla-li reklamace vyřízena do 30-ti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění nebo při výskytu většího počtu odstranitelných vad, nejméně tří stejných vad, pro které není možné zboží řádně užívat.

NEODSTRANITELNÉ VADY

Neodstranitelná vada je taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné a žádoucí vzhledem k povaze a charakteru zboží. V případě neodstranitelné vady, která brání v řádném užívání zboží, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové, bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

LHŮTY PRO VYŘIZOVÁNÍ

Firma TRION:Z je povinna reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

2019  TRIONZ - ionto-magnetické náramky